10 lat gimnazjum 

3 października br. w naszej szkole miała miejsce nie byle jaka uroczystość - nasze Gimnazjum obchodziło dziesiąte urodziny!

W 1999 roku w wyniku reformy edukacji nowy rok szkolny przywitał pierwszy rocznik gimnazjalistów - absolwentów szóstej klasy szkoły podstawowej, w tym też roku dotychczasowy Zespół Szkół uległ reorganizacji, w wyniku której w budynku przy ul. Gliwickiej 5 powołano do życia Publiczne Gimnazjum. Budynek przeszedł generalny remont i został rozbudowany, tworząc razem z halą sportową nowoczesny i wygony kompleks ze świetną bazą dydaktyczną.

10 lat trzasnęło jak z bicza strzelił! Co roku nowi gimnazjaliści przekraczają mury gimnazjum i każdego czerwca absolwenci  z żalem, ale i ciekawością nowych wyzwań opuszczają miejsce, w którym spędzili 3 lata.

Obchody X-lecia gimnazjum  poprzedził konkurs na najlepszy folder na temat szkoły oraz konkurs plastyczny „Moje gimnazjum”. Najlepsze foldery zostały wydrukowane i przeznaczone dla przybyłych gości, natomiast ekspozycja prac plastycznych zdobiła wejście do szkoły.

     

W sobotę 3 października od godziny 17.00  miało miejsce właściwe „przyjęcie urodzinowe” szkoły. 

Pierwszym punktem programu było przywitanie gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: przede wszystkim wójta - pana Krzysztofa Obrzuta, zastępcę - pana Andrzeja Hosza, przewodniczącego Rady Powiatu - Tadeusza Mamoka, przewodniczących Rady Rodziców - państwa Karafioł, byłych nauczycieli gimnazjum m. in. pana Tadeusza Jaśkiewicza, panią Brygidę Kokoszkę oraz wszystkich przybyłych nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów. 

Następnym punktem było przypomnienie historii gimnazjum. Pan Krzysztof Obrzut w latach 1999- 2006 pełnił funkcję dyrektora szkoły, to za jego kadencji miała miejsce budowa hali gimnastycznej, rozbudowa gimnazjum, więc zabrał głos jako pierwszy, następnie krótkie sprawozdanie ze swojego dyrektorowania złożyli pan Andrzej Lipka, a w imieniu nieobecnej pani Agnieszki Szalińskiej - pani wicedyrektor Grażyna Chęcińska. 

Na podstawie wypowiedzi dyrektorów widać, że w naszej szkole cały czas dużo się dzieje, wystarczy wymienić ostatnie ważne projekty: Skoki przez epoki, Sesję regionalną czy projekt Socrates.  Ostatnim punktem oficjalnej części było wystąpienie absolwentki gimnazjum i jednocześnie dziś już pracownika - nauczycielki języka niemieckiego pani Magdy Rużok, która mówiła o sentymencie, jakim darzy mury szkoły i radości, że może w nich dalej przebywać…   w trochę innym charakterze.

Wypowiedziom gości  towarzyszyła w tle prezentacja multimedialna przygotowana przez panią Martynę Romaniuk i pana Andrzeja Lipkę pokazująca zdjęcia z kolejnych etapów istnienia szkoły - rozbudowy, cyklicznych imprez takich jak Otrzęsiny, Przegląd Kabaretów czy dzień Profilaktyki i Sportu.

Uroczystości obchodów X-lecia uświetnił program artystyczny przygotowany przez panią Janinę Drozd i pana Andrzeja Lukoszka, na który składało się przedstawienie kabaretowe przeplatane piosenkami w wykonaniu zespołu muzycznego Unisono, a także absolwentów gimnazjum. 

Kolejnymi atrakcjami imprezy był występ adeptów trudnej sztuki tańca towarzyskiego, występ grupy rockowej "Wiewiórka na drzewie", możliwość przypomnienia sobie ważnych imprez, dokonań, sukcesów, które zostały zebrane i wyeksponowane w holu szkoły na tabloidach. 

Można było wpisać się do Kroniki Szkoły ad perpetuam rei memoriam (łac. na wieczną rzeczy pamiątkę), można było w końcu spotkać swoich nauczycieli, kolegów, powspominać, porozmawiać, podzielić się nowinami ze swojego życia. Można było odbyć sentymentalny spacer korytarzami szkoły, przypomnieć sobie ten specjalny dreszczyk przed pracownią biologiczną czy może każdą inną… 

Ostatnim punktem imprezy była dyskoteka, która, jak to pisał sam mistrz z Czarnolasu: „Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,/ Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.”, pozwoliła wszystkim uczniom i absolwentom wybawić się, wyszaleć, zapamiętać wizytę w gimnazjum jako spotkanie z miejscem, które rozumie ich problemy, potrzeby, uczy, wychowuje, ale i sprzyja zabawie.  

X-lecie to osiem pełnych roczników absolwentów, najstarsi z nich mają dziś po 23 lata, studiują, pracują, niektórzy z nich założyli już rodziny…. Wielu z nich wspomina pobyt w gimnazjum jako najlepszy etap edukacji w swoim życiu, mówią o przychylności nauczycieli, ich dobrym warsztacie pracy, atmosferze szkoły, która pozwoliła na rozwijanie zainteresowań i talentów, a także o przyjaciołach i pierwszych miłościach…

Za dziesięć lat kolejny jubileusz, do zobaczenia!   

Nasz jubileusz w prasie: http://www.nowiny.gliwice.pl/index.php/z-ycia-szkoy/481-10-lat-mino

Chcesz zobaczyć więcej zdjęć z X lecia gimnazjum - kliknij tutaj             Powrót:        strona główna                 Uroczystości

Komentarz: Emilia Janowicz

FOTO: Wioletta Dymel, Andrzej Lipka

7.gif (904 bytes)