WYKAZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzińcu
w roku szkolnym 2010/2011

Szkoła Podstawowe Publiczne Gimnazjum
12 listopada 2010 r. 12 listopada 2010 r.
5 kwietnia 2010 r. 12 kwietnia 2011 r.
12 kwietnia 2011 r. 13 kwietnia 2011 r.
13 kwietnia 2011 r. 14 kwietnia 2011 r.
14 kwietnia 2011 r. 2 maja 2011 r.
2 maja 2011 r. 15 czerwca 2011 r.
20 czerwca 2011 r.
21 czerwca 2011 r.

Szkoła jest dostępna dla uczniów, pełniąc funkcję opiekuńczo-wychowawczą.