II Spichlerzowy Przegląd "Godomy po naszymu"

We gminie Rudziniec poradzom godać

Noszo roztomiła godka zagórzańsko żyje,
Kiej  w sercach szkolorzy pszoniy ku niej bije
 

    Do takiyj konkluzyji doszli ci, kerzy mogli posuchać szkolorzy zy szkół podstawowych z Rudna i Poniszowic w czosie II Spichlerzowego Przeglądu ,,Godomy po naszymu”, kery 3 XII Roku Pańskiego 2009  łodbył się w noszym gimnazjum w Rudzińcu.

Piyknie do sebranej sam czelodki godała nojwożniyjszo łorganizatorka konkursu, dyrektorka GOK-u,  zocno Póni Danuta Czok, a zarozki po niej z wielgom herom gości witoła nosza zocno dyrektorka Póni Agata Strzyteska. Ana, Damion i Agnes zy kółka folklorystycznego im uczieszno scynka pokozali, w kerej ło downym łobyczaju noszych  starzików  łosprawiali.

Potym wsziscy zy póniom D. Czok i J. Drozd w komisyji se zicnyli i konkursowe zmagania nacznyli. Szła godka za godkom, ło Sznurabergu, dziedzinie i utopkach, aże się serce radowało, kiej sie tak piyknych bojek i klyt suchało..

Piyrwsze i drugie miyjsce se wygodali, toż skuli tygo szumne nagrody do dóm sabrali, ich rechtórki tyż wielgo uciecha miały, bo kawoł dobryj roboty wykonały.              Powrót:                Strona główna                                    Uroczystości


Komentarz: Janina Drozd
FOTO: Agata Strzyteska

7.gif (904 bytes)