KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

Konkurs „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” organizowany jest na podstawie niniejszego regulaminu.

1.    Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach.
2.    Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach wiekowych:

 - Przedszkola

- Szkoły Podstawowe - klasy I-III

- Szkoły Podstawowe – klasy IV–VI

- Gimnazjum

3.    Warunkami udziału w Konkursie są:
        - wykonanie kartki bożonarodzeniowej dowolną techniką (także grafika komputerowa) w formacie 13 x 20 cm lub 15 x 23 cm
        - przesłanie wykonanej pracy pocztą lub osobiście na adres Organizatora wraz ze wskazaniem autora pracy, opiekuna i podaniem pełnych danych placówki, wyrażeniem zgody na opublikowanie i wykorzystanie pracy oraz danych placówki, wyłącznie do celów własnych Organizatora

4.    Prace powinny być wykonywane indywidualnie, mogą być przesłane razem z pracami innych osób z danej placówki. Każda placówka może nadesłać dowolną ilość prac.

5.    Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wykorzystane przez Urząd Gminy Rudziniec do wysyłania życzeń świątecznych. 

6.    Czas trwania konkursu trwa od 16  listopada 2009r. do 7 grudnia 2009r.
        Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 8 grudnia 2009r.

7.    Przyznawanie nagród:
        O przyznaniu nagród decyduje specjalnie powołana komisja konkursowa.

8.    Organizator nabywa własność nagrodzonych dzieł, z chwilą dostarczenia nagród zwycięzcy i placówkom wyróżnionym.

9.    Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

10.  Placówka zgłaszając udział w Konkursie potwierdza, że akceptuje postanowienia regulaminu Konkursu.