"Szkolenie z ratownictwa przedmedycznego"

 

14 marca 2006 r. w naszym Gimnazjum odbyło się szkolenie z ratownictwa przedmedycznego.Szkolenie prowadzili przedstawiciele Państwowe Straży Pozarnej z Łabęd ze swoim szefem Józefem Glaglą oraz Panią Krystyną Kręgiel przesdstawicielem KRUS Gliwice.
Uczniowie na lekcjach godzin wychowawczych, biologii, techniki, chemii, fizyki ,w-fu oraz ścieżek międzyprzedmiotowych poznają teorię z ratownictwa przedmedycznego. Ostatnie szkolenie to praktyka - doskonalenie umiejętności. W czasie szkolenia-pokazu mozna było /a właściwie trzeba było/wykazać się umiejętnością bandażowania, udzielania pomocy osobie z urazem kręgosłupa, wykonanie sztucznego oddychania czy też, jakby się wydawało, zwykłego ułożenia ofiary w pozycji bezpiecznej. Wszystkie te czynności wykonywali uczniowie po krótkim pokazie na filmie , pokazie w wykonaniu strażaków z łabęckiej jednostki ratowniczo-gaśniczej
Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane organizacyjnie, cieszyło sie dużym zainteresowaniem uczniów,było zaplanowane i zgodne z potrzebami szkoły i srodowiska

7.gif (904 bytes)