PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2011
        Uczniowie klas III Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu spotkali się z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Gliwicach z filią w Rudzińcu. Podczas spotkania młodzież dowiedziała się wiele na temat bankowości i podstawy przedsiębiorczości.  Prelekcję wygłosił sam dyrektor BS w Gliwicach.

Strona główna szkoły                                                   Uroczystości

Komentarz:  Wioleta Gołąbek
FOTO: Wioleta Gołąbek.