projekt Comenius Uczenie się przez Całe Życie
Ecological Awareness
Świadomość Ekologiczna

realizowany przez

Zespół Szkół w Rudzińcu- Publiczne Gimnazjum w Rudzińcu

logo

„Niniejszy projekt realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Socrates-Comenius. Treść samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponoszą za nie odpowiedzialności.”

partnerzy
streszczenie

REALIZACJA
I etap- rok szkolny 2006-2007
II etap- rok szkolny 2007-2008

III etap- rok szkolny 2008/2009