Publiczne Gimnazjum w Rudzińcu

l września 1999 r. powołano do życia Zespół Szkół w Rudzińcu w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum.
Od l września 2001 r. roku istniejemy już jako samodzielne gimnazjum

Tworzymy bardzo liczną rodzinę. Przyjeżdżamy do gimnazjum z 17 miejscowości gminy Rudziniec. Jest nas obecnie 330 uczniów. Obecnie do klas pierwszych uczęszcza 110 uczniów, do klas drugich 112, a do trzecich 108. Mury naszej Szkoły opuściło już 703 absolwentów. Nasza szkoła to jedyne Gimnazjum Gminy Rudziniec. Jesteśmy wizytówką naszej wspaniałej śląskiej gminy.

Nasze motto i program wychowawczy to:  "TOLERANCJA - DROGĄ DO INTEGRACJI"


Dyrektorem Gimnazjum do dnia 5.12.2006 r. był nauczyciel dyplomowany mgr Krzysztof Obrzut /obecnie Wójt Gminy Rudziniec/

Od 11.12.2006 r. Dyrektorem Gimnazjum był mgr inż. Andrzej Lipka

Od 1.09.2008 r. nastąpiło połączenie Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Zespół Szkół w Rudzińcu. Dyrektorem Zespołu jest mgr Agnieszka Szalińska.

Od 1.09.2009 r. Dyrektorem Zespołu w Rudzińcu została mgr Alesandra Witek.

Od 1.09.2010 r. powstaje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu, a jego dyrektorem zostaje mgr Ewa Borkowska-Pankowska.

Grono Pedagogiczne, które liczy 37 nauczycieli, w tym 18 wychowawców oraz pani pedagog, do której zawsze można zwrócić się z każdym problemem.

Nauczyciele to wysoko wykwalifikowana kadra, jeden posiada tytuł doktora, siedmioro - to nauczyciele dyplomowani.

W naszym Gimnazjum uczymy dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego Nasi uczniowie podczas egzaminu gimnazjalnego uzyskali wyniki wyżej średniej krajowej z przedmiotów humanistycznych- i na poziomie średniej z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Posiadamy nowoczesną halę sportową, nowoczesny budynek dydaktyczny z pracowniami: językowymi, komputerową z podłączeniem do internetu, biologiczną, chemiczną i fizyczną

Codziennie po lekcjach każdy uczeń może uczęszczać na zajęcia dodatkowe, m. in. komputerowe, sportowe, wokalne, taneczne, dziennikarskie, przygotowujące do konkursów przedmiotowych


- Jesteśmy uzdolnieni w wielu dziedzinach.

- Mamy osiągnięcia naukowe i sportowe na szczeblu szkoły, powiatu, województwa, i ogólnopolskie.

- Nasza gazetka szkolna Szkolak Rudziniecki, zdaniem dziennikarzy Nowin Gliwickich, była najlepsza spośród 16 zgłoszonych na konkurs dziennikarski młodzieżowych pisemek

- Mamy laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych - chemii i biologii - (sprawdź nasze osiągnięcia na głównej stronie).

Uwielbiamy włączać się w życie środowiska, organizujemy wiele imprez, na które zapraszamy mieszkańców całej gminy, np. Wesele Śląskie, Karnawał w Rudzińcu, w ubiegłym roku podsumowaliśmy naszą działalność obchodząc Benefis - 5lecie Naszego Gimnazjum, 700 lecie Rudzińca, Dni Rudzińca; braliśmy udział w Dożynkach Powiatowych, zorganizowaliśmy bardzo udany konkurs poświęcony Unii Europejskiej oraz "Skoki przez epoki". Bawimy się równie dobrze w corocznych szkolnych przeglądach klasowych kabaretów i gazetek klasowych.

Podjęliśmy współpracę międzynarodową z gimnazjami w Niemczech, Portugalii i na Węgrzech w ramach programu Socrates Comenius o tematyce ekologicznej.

Zapraszamy do naszego Gimnazjum!

7.gif (904 bytes)