Wyniki konkursu gazetek klasowych uczniów klas I

Każda gazetka była oceniana przez nauczycieli i uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum.

W czasie oceny pod uwagę były brane :
  1. Wartość merytoryczna - Tematyka związana z Internrtem, komputerem.
  2. Pomysłowość.
  3. Wkład pracy - mniej punktów za wycinki z gazet, wydruki internetowe itp.
  4. Szata graficzna, estetyka.
  5. Ogólne wrażenie.
W każdej kategorii można było przyznać 0-3 pkt.

Oceniający Klasa 1A Klasa 1B Klasa 1C Klasa 1D
Nauczyciele 73 76 63 51
Uczniowie 107 123 109 90
Razem 180 199 172 141
Miejsce 2 1 3 4
Gratulujemy wszystkim uczniom!