Udział uczniów Zespołu Szkół w Rudzińcu w konkursach przedmiotowych

w roku szkolnym 2009/10

Rozpoczęły się konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty. W tegorocznej edycji konkursów do pierwszego etapu zgłosiło się 65 uczniów naszego zespołu. Konkursy odbywają się od 17 do 27 listopada.
Życzymy wszystkim uczestnikom „połamania piór” i przejścia do II etapu!

Konkurs ETAP 1 Foto
Nazwisko i imię Klasa
Interdyscylinarny
 1. Janik Jesika
 2. Jankowska Monika
 3. Pośpiech Sandra
 4. Schwedka Daniela
 5. Marek Tomasz
 6. Franecka Sandra
6
6
6
6
5
5
J. polski
 1. Banaś Natalia
 2. Szykowska Kamila
 3. Leksy Magdalena
 4. Zygmunczyk Kinga
 5. Ceglarska Daniela
 6. Głowacka Sylwia
 7. Krupa Anna
 8. Kwiek Marta
 9. Klaka Monika
 10. Nowak Wioleta
 11. Mróz Justyna
 12. Fitzke Syntia
 13. Szeler Karolina
2a
2a
2d
2d
3a
3a
3a
3c
3b
3b
3d
3d
3d
J. angielski
 1. Derner Sabina
 2. Sigmundczyk Grzegorz
 3. Ceglarska Daniela
 4. Klaka Monika
 5. Rewucka Bernadeta
 6. Szymańska Daria
 7. Kosak Anna
 8. Kwiek Marta
 9. Uklejewski Artur
 10. Szeler Karolina
2a
2d
3a
3b
3b
3b
3c
3c
3c
3d

J. niemiecki
 1. Wyleżoł Jan
 2. Banaś  Natalia
 3. Szykowska Kamila
 4. Gola Weronika
 5. Gorzel Żaklina
 6. Sigmundczyk Grzegorz
 7. Ceglarska Daniela
 8. Klaka Monika
 9. Szymońska Anna
1a
2a
2a
2b
2d
2d
3a
3b
3d
Historia
 1. Sigmundczyk Grzegorz
 2. Kaczmarczyk Kamil
 3. Uklejewski Artur
 4. Wyleżoł Michał
 5. Fitzke Syntia
2d
3a
3c
3c
3d
Matematyka
 1. Bytomski Grzegorz
 2. Kaczmarczyk Kamil
 3. Szołtysik Grzegorz
 4. Nowak Wioletta
 5. Uklejewski Artur
 6. Wyleżoł Michał
 7. Bőhm Adam
 8. Michał Decker
 9. Kuziel Piotr
 10. Miesiączek Kamil
 11. Szeler Karolina
3a
3a
3a
3b
3c
3c
3d
3d
3d
3d
3d
Fizyka
 1. Bytomski Grzegorz
 2. Ceglarska Daniela
 3. Uklejewski Artur
 4. Wyleżoł Michał
 5. Kuziel Piotr
3a
3a
3c
3c
3d
Chemia
 1. Bytomski Grzegorz
 2. Uklejewski Artur
3a
3c
Biologia
 1. Bytomski Grzegorz
 2. Krupa Anna
 3. Manowska Vanessa
 4. Szeler Karolina
3a
3a
3a
3d
Geografia
 1. Banaś Natalia
 2. Manowska Vanessa
2a
3a

Do 2 etapu zakwalifikowali się:

Konkurs Imię i nazwisko Klasa
J. polski Wioletta Nowak
Syntia Fitzke
Justyna Mróz
3b
3d
3d
J. niemiecki Daniela Ceglarska
Monika Klaka
Anna Szymońska
3a
3b
3d
Historia Kamil Kaczmarczyk
Syntia Fitzke
3a
3d
Matematyka Grzegorz Bytomski 3a
Geografia Natalia Banaś 2a

            G R A T U L U J E M Y