Posuchejcie co wóm obwiszczomy!!!

                Roku Pańskygo 2010 19 maja do Zespołu Szkół w Rudzińcu rycerze z Bractwa Grodu Zabrzańskiygo przybyli! Dobiesław z Widowa herbu Cholewa, czyli jaśnie wielmożny pon Marcin Sklorz nymi dowodził. Najsampierw przez bez mała dwie godziny srogie boje, tak jak to drzewiej było, ze sobą toczyli. Szły walki na miecze, topory i krócice, aże się noszym żakom śmioły lice! Zaś tak samo jak pod Grunwaldem  600 roków tymu pokaz odwagi i waleczności dali i Krzyżoków pokonali.
 Potym waćpanna Monika Sklorz do godki się wziena i o średniowiecznych strojach nom barwnie  pogadała  i jak się je łoblyko tyż nom pokozoła. Dziołchom na tyn widok gymbusie z tej uciechy się pootwierały, a potym  wszistkie w te stroje oblekać się chciały.


   Na kuniec  piykne podziynkowania my bractwu wrynczyli i długo jeszcze o tym deliberowali!

                                                                                                       Waszmościanka Janina Drozd

                                                    Strona główna szkoły                                                   Uroczystości

Komentarz: Janina Drozd
FOTO:
Andrzej Lipka.