Pasowanie pierwszoklasistów 2009 

        Dzień 22 października 2009 r. był dniem szczególnym dla naszej szkoły. Odbyło się pasowanie na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Rudzińcu

To pierwsza i najważniejsza uroczystość w pierwszym okresie edukacji.

Dzieci z klasy I  zaprezentowały krótki program artystyczny. Następnie uroczyście powtórzyły słowa ślubowania za panią dyrektor Aleksandrą Witek. Przy pomocy ogromnego ołówka dokonano pasowania 11 uczniów.
        Pełni wrażeń mali żacy otrzymali pamiątkowe dyplomy z tekstem ślubowania, drobne upominki i swój pierwszy dokument tożsamości - legitymację szkolną wręczoną przez zastępcę dyrektora panią Agatę Strzyteską. Po uroczystości czekał na wszystkich słodki poczęstunek przygotowany przez licznie przybyłych rodziców.


                                       


                    Powrót:                    Strona główna                                        Uroczystości


Komentarz: Dorota Stawiarska
FOTO: Agata Strzyteska

7.gif (904 bytes)