NAUCZYCIELE  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  RUDZIŃCU

Przedmiot

Imię nazwisko

Religia

mgr Barbara Czernecka

mgr Anna Klencz

...

Język polski

dr Wioletta Dymel

mgr Janina Drozd

mgr Emilia Janowicz

mgr Dorota Szumska

...

Historia

mgr Jerzy Wo¶ko

mgr Janina Drozd

...

Wiedza o społeczeństwie

mgr Wioleta Goł±bek

mgr Emilia Janowicz

...

Język angielski

mgr Martyna Romaniuk

mgr Grażyna Dobrzańska

mgr Katarzyna Hetman

Katarzyna Chęcińska

...

Język niemiecki

Aleksandra Thim-Buchta

Patrycja Roter

mgr Beata Urbańczyk

...

Matematyka

mgr Grażyna Chęcińska

mgr inż. Agata Strzyteska

mgr inż. Andrzej Lipka

mgr Beata Iłczyk-Kroworz

...

Fizyka

mgr Teresa Korus-Nowacka

...

Chemia

mgr Beata Iłczyk-Kroworz

...

Biologia - przyroda

mgr Dorota Szynkiewicz

mgr Kamilla Fura

...

Geografia

mgr Wioleta Goł±bek

...

Plastyka

mgr Marzena Ojak

...

Muzyka

mgr Andrzej Lukoszek

...

Technika

mgr Halina Kędziera

...

Informatyka

mgr Stanisław Chęciński

mgr Kamilla Fura

...

Wychowanie fizyczne

mgr Ewa Hubert

mgr Anna Lisiecka

mgr Wiesław Pieszko

...

Nauczanie zintegrowane

mgr Dorota  Stawiarska

mgr Grażyna Nowak

mgr Marta Niedzielska

...

 


7.gif (904 bytes)