Zagłosuj na naszą stronę:
Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!

ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w RUDZIŃCU


Adres:
ul. Gliwicka 5
44-160 Rudziniec
tel/fax (032) 230-31-92
e-mail: gimnazjum@rudziniec.pl
www.gimnazjum.rudziniec.pl
NIP: 969-15-77-562


W skład zespołu wchodzą:

PUBLICZNE GIMNAZJUM
SZKOŁA PODSTAWOWA
PRZEDSZKOLEGMINA RUDZINIEC


administrator