ZNAĆ SWOJE PRAWA, TO WIEDZIEĆ, CO MOŻNA

             Postawiliśmy sobie za punkt honoru poznać prawa człowieka a na ich bazie prawa dziecka. Najlepszym sposobem sprawdzenia opanowania tej życiowo przydatnej wiedzy było zorganizowanie konkursu. W szranki pojedynku stanęły wszystkie klasy gimnazjum. Zanim doszło do bezpośredniego starcia, ich zadaniem było przygotowanie w salach gazetki poświęconej tematyce konkursowej. W tej konkurencji najwięcej punktów zdobyła klasa IIa.        Wreszcie 20 marca o godz. 10.00 doszło do konfrontacji klas III, II i I. Uczniowie musieli rozwiązać krzyżówkę, test oraz przygotować plakat dotyczący konkretnego prawa, np. prawa do życia, prawa do prywatności, prawa do odpoczynku itp. Zaangażowanie klas okazało się w wielu przypadkach znaczące w uzyskania dobrego wyniku.


                Kiedy pani vicedyrektor Grażyna Chęcińska ogłosiła wyniki, okazało się, że najlepiej poznali swoje prawa ci, którzy rzeczywiście znać je powinni, czyli uczniowie najstarszych klas- IIIa, IIIb, IIIc (nie powiodło się tylko IIId). Słowa pochwały należą się dwóm klasom pierwszym, które pokonały klasy II i zajęły III miejsce - mianowicie klasa Ia, Ib.

            Plakaty wykonane podczas konkursu zdobią holl i przypominają o świetnej zabawie, podczas której uczyliśmy się pracy zespołowej. Słowa podziękowania należą się pani pedagog mgr Karinie Hassie, która była inicjatorką konkursu i głównym organizatorem oraz wychowawcom klas, którzy przygotowali uczniów, przeprowadzając na godzinach wychowawczych lekcje o prawach i obowiązkach uczniów.

Klasa 3D Klasa 3C Klasa 3B

Klasa 3A Klasa 2D Klasa 2C

Klasa 2B Klasa 2A Klasa 1D

Klasa 1C Klasa 1B Klasa 1A

Wyniki konkursu
Klasa 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D
Krzyżówka                    0-14 pkt 14 11 7 11 10 11 9 11 13 14 14 11
Wiedza na temat praw    0-9 pkt 4 8 6 6 2 6 8 7 6 7 6 5
Opisówka                       0-9 pkt 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • pomysł                      0-3 pkt
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • argumenty                 0-3 pkt
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • uzasadnienie              0-3 pkt
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plakat                            0-9 pkt 5 8 7 9 9 7 7 6 8 8 7 6
  • wykonanie, estetyka   0-3 pkt
1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3
  • pomysł                        0-3 pkt
3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2
  • zaangażowanie klasy    0-3 pkt
1 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 1
Gazetki klasowe             0-6 pkt 2 3 2 2 6 4 3 5 4 5 4 3
Razem punktów: 30 30 22 28 27 28 27 29 31 34 31 25
Miejsce: 3 3 8 5 6 5 6 4 2 1 2 7


Chcesz zobaczyć więcej zdjęć z Konkursu o prawach człowieka - kliknij tutaj

7.gif (904 bytes)