PROJEKT EDUKACYNY 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w RUDZIŃCU ,,BLIŻSZA OJCZYZNA”

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RUDZINIEC
                                                                                                                ,,Ojczyzna to kraj dzieciństwa
miejsce urodzenia
to jest ta mała najbliższa
ojczyzna...”
                            /T. Różewicz/
Informacje o projekcie
Co prezentujemy?
Harmonogram działań Wyniki ankiety - na wstępie
Ocenianie Szk. Podst.
Gimnazjum PREZENTACJA PROJEKTU
Kontrakt
Przydział zadań uczniów Analiza wyników ankiet - po projekcie
Karta oceny uczniów

STRONA  GŁÓWNA  SZKOŁY