PROJEKT EDUKACYNY 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w RUDZIŃCU ,,BLIŻSZA OJCZYZNA”

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RUDZINIEC

BOJSZÓW

        Klasa 2 b w projekcie „Bliższa Ojczyzna” wylosowała miejscowość Bojszów. Największą uwagę zwrócono na makiety kościołów, wykonano również mostki oraz makiety Ośrodka Zdrowia i szkoły. Zostały przeprowadzone wywiady z sołtysem, byłym sołtysem, p. Kariną Hassa i panem Andrzejem Szczesnym, który wypożyczył nam parę swoich obrazów.

        W klasie znajdowały się również ulotki, legenda, kroniki, położenie wsi, rękodzieła, stroje strażaka i górnika, obrazy patrona szkoły, książka Ks. Karola Krafczyka, klub sportowy „Orły Bojszów”, zakład pogrzebowy i wizytówka agroturystyki.  Na końcu naszego szlaku turystycznego był mały poczęstunek sponsorowany przez piekarnię, której właścicielem są Państwo Gembolis.

                Projekt był naprawdę pomysłowy, czekamy na więcej. 


Komentarz: uczniowie klasy.
Foto: Andrzej LipkaStrona główna