PROJEKT EDUKACYNY 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w RUDZIŃCU ,,BLIŻSZA OJCZYZNA”

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RUDZINIEC

ŁĄCZA

        Uczniowie klasy III w projekcie ,,Bliższa Ojczyzna” wylosowali Łączę. W przygotowanie wystawy byli zaangażowani wszyscy uczniowie: wyszukiwali informacji o wsi w Internecie i innych dostępnych źródłach. Z pomocą rodziców wykonali makietę wsi i oś czasu.

        Dwa tygodnie przed prezentacją odbyliśmy pieszą wycieczkę do Łączy w celu zwiedzenia miejscowości oraz obejrzenia zagospodarowania miejsc po pożarze z 1992. Realizacja projektu przyczyniła się do lepszego poznania sąsiadującej z Rudzińcem miejscowości. Należy wspomnieć o pomocy, jakiej udzieliła nam podczas dekoracji sali p. K. Matuszny i B. Czernecka. 

Komentarz: uczniowie klasy.
Foto: Andrzej Lipka


Strona główna