PROJEKT EDUKACYNY 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w RUDZIŃCU ,,BLIŻSZA OJCZYZNA”

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RUDZINIEC

RUDNO

            Nasza klasa - Ic, przedstawiła miejscowość Rudno. Wyodrębniliśmy najważniejsze zabytki charakterystyczne budowle i miejsca. Były to, m. in. kościół, stadnina koni, karczma ,,U Karola” oraz ,,u Fona”, cmentarz, szkoła i przedszkole, a także boisko. Wszystkie te ,,miejsca” ukazaliśmy przy pomocy makiety.

Jednak największym eksponatem pod względem wielkości była tablica upamiętniająca rocznicę wsi. Prócz tych rzeczy postanowiliśmy w sali umieścić plansze poświęcone zabytkom, historii i legendom wsi, wywiady ze znanymi mieszkańcami, stare, pamiątkowe zdjęcia. Teraźniejszość i przyszłość miejscowości została przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej. 


Komentarz: uczniowie klasy.
FOTO: Andrzej Lipka

Strona główna