PROJEKT EDUKACYNY 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w RUDZIŃCU ,,BLIŻSZA OJCZYZNA”

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RUDZINIEC

RUDZINIEC

    Nasza praca nad ekspozycją zaczęła się około półtorej tygodnia przed jego zakończeniem.

Wiele ciekawych pomysłów wpłynęło ze strony uczniów jak i opiekunów. Nad całością czuwała pani Grażyna Chęcińska i przewodnicząca- Ewelina Naczyńska. Wykonaliśmy łącznie 8 prezentacji multimedialnych, kilka ciekawych plansz i plakatów. Jacek Kwiecień z pomocą najbliższych wykonał piękne drzewa, a Paweł Nowak pałac. Makiety wykonali uczniowie w szkole a także w domach. Dzięki uprzejmości pana Wieszoka wypożyczyliśmy stroje ludowe. W piątkowe popołudnie wiele osób zostało po lekcjach, ażeby ustroić klasę.

Nasz trud się opłacał, gdyż zajęliśmy 2-gie miejsce. Dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie. Czekamy na następny projekt.Komentarz: uczniowie klasy.
FOTO: Andrzej Lipka

Strona główna