PROJEKT EDUKACYNY 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w RUDZIŃCU ,,BLIŻSZA OJCZYZNA”

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RUDZINIEC

SŁUPSKO

              Nasza klasa wylosowała wieś Słupsko. Na początku ogłoszenia projektu otrzymaliśmy zadania, które realizowaliśmy przez kilka miesięcy.

            Już podczas ferii zimowych nasze koleżanki wraz z rodzicami wybrały się do Słupska, aby zrobić zdjęcia i przeprowadzić wywiady z mieszkańcami wsi. Podczas finału w naszej sali można było obejrzeć fotografie ważnych miejsc Słupska, zapoznać się z legendami miejscowości, „połowić“ ryby w zbiorniku retencyjnym. Zwiedzający mogli podziwiać również pięknie wykonane makiety: Przedszkola w Słupsku, kapliczki, krzyża, Pomnika Ofiarom Wojen, a także ośrodka SPA, który „wkrótce“ powstanie w Słupsku.

Zgodnie z polską gościnnością każdy odwiedzający Słupsko był częstowany chlebem ze smalcem oraz kiszonym ogórkiem.


Komentarz: uczniowie klasy.
FOTO: Andrzej Lipka

Strona główna