GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

ul. Gliwicka 26

44-160 Rudziniec

tel. (032) 4000-760

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY


"Człowiek - najlepsza inwestycja!"


„Nasza szkoła – naszą szansą – 
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Rudziniec”Dane kontaktowe
Informacje o projekcie
Regulamin
Harmonogram Szk. Podst.
Gimnazjum

Projekt „Nasza szkoła – naszą szansą – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich   z terenu Gminy Rudziniec” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

STRONA  GŁÓWNA  SZKOŁY