REGIONALIZM W RUDZIŃCU


  WYDARZENIA  
 1. Konferencja w Toszku
 2. Sesja regionalna 2008
 3. Konkurs gwary "Godomy po naszymu"
 4. Rycerze z Bractwa Zabrzańskiego
  WARSZTATY
 1. Bibu³karstwo
 2. Rze¼biarskie
 3. Wikliniarskie
 4. Kroszonkarskie
 5. Poezji i malarstwa
WYSTAWY
 1. Wystawa rze¼by
 2. Wystawa "Sztuka Czarnej Afryki"


 Strona g³ówna