W
ZESPOLE   SZKÓŁ  W  RUDZIŃCUOsiągnięcia i zawody sportowe:

Rok szkolny 2008/2009

Rok szkolny 2009/2010

Rok szkolny 2010/2011