NIETYPOWA LEKCJA HISTORII

W dniu 01 marca 2007 roku, gdy uczniowie klas III pisali próbny egzamin gimnazjalny, pozostali ucznniowie Gimnazjum mogli uczestniczyć w nietypowej lekcji historii pt: "Potyczki polsko-szwedzkie". Przeprowadziło ją Bractwo Rycerskie Zamku Gniewskiego.
W ciągu 45 minut przenieśliśmy się w czasy potopu szwedzkiego. Uczniowie na własnej skórze mogli poznać ubiór i uzbrojenie szwedzkiego muszkietera, pikiniera oraz polskiej husarii. Zostali również przeszkoleni w zakresie musztry wojskowej i obsługi muszkietu.

Uczniowie słuchali z dużym zainteresowaniem.

Typowy szwedzki muszkieter: Joasia Wróbel.

Wojsko szwedzkie prawie gotowe do działania.

Muszkieter wraz ze swiom pomocnikiem (Krzysztof Pluta).

Rozkazy należy bezwzględnie wykonywać...

... bo konsekwencje niesubordynacji mogą być dotkliwe.

Muszkieterzy w czasie musztry,...

...zajęć z obsługi muszkietu...

...oraz prób strzelania.

Zanosi sie na nowy pobór do wojska.

Nowy rekrut szwedzki: Marcin Herc.

Polski rekrut: husar - Arkadiusz Domański.

Wcielony do wojska pikinier w pełnej krasie.

Polski husar... w jeszcze pełniejszej.

Szkolenie zakończyło się pełnym sukcesem.

Niezgodnie z historią, pojedynek zakończył się ucieczką husarii w popłochu.


7.gif (904 bytes)