Strony uczniów Gimnazjum

Jeżeli jesteś, byłeś uczniem gimnazjum i masz swoja strone podaj adres

- strona klasy 3A - Klaudia i Andrea
- strona Michała W. - O Rudzińcu 
- strona Tomka M. - o Słupsku
-strona Sebastiana K - Przewodnik po Rudzińcu
-strona Krzysztofa C.- O Łączy
- strona Mateusza Trolla i Rafała Stożka.- Łącza
- strona Pawła Świoń - www.Ski-Stars.eu