WARSZTATY RZE¬BY

Warsztaty rzeĽbiarskie odbyły się w maju 2007 r. Były bardzo atrakcyjne. Pan Iwanek - rzeĽbiarz ludowy z Pławniowic - przywiózł różnego rodzaju dłuta rzeĽbiarskie, wytłumaczył, do czego służ± i jak się nimi posugiwać, a następnie rozdał nam korę z drzewa lipowego i rozpoczęli¶my nasze prace. Pierwszy raz wszyscy mieli¶my styczno¶ć z rzeĽbiarstwem. To było co¶ niezwykłego patrzeć, jak drewno ożywa pod naszymi dłońmi, zmieniaj±c się w kwiaty, zwierzęta, domki i owady. Kto nie skorzystał, niech żałuje.

Patrycja Samol klasa IIa

Pan Iwanek pokazuje nam dłuta i jak się nimi posługuje.

Po lewej stronie siedzi Asia, a po prawej Patrycja i zaczynaj± sw± pracę.

Julia prosi Pana o pomoc i otrzymuję rzetelne instrukcje.

Chłopcy bardzo się staraj±, a na efekty nie trzeba długo czekać.

I znów pan Iwanek tłumaczy.

Uczniowie pracuj± pod bacznym okiem mistrza.

Oto jedna z wielu prac uczniów - kwiatek.

Kwiat - tulipan.

Nasze prace.

Czyż nie s± piękne?

Kwiatek i motylek.

Pani Drozd - inicjator warsztatów - wręcza podziękowania mistrzowi.


7.gif (904 bytes)